Nye projekter

Renova, Affaldsforbrænding Göteborg

SEG A/S skal levere 2 stk. Thermax dampdrevene absorptionsvarmepumper med samlet køleeffekt på 13 MW til Renova Miljö AB, Göteborg. Start af projektet på site maj 2018. Forventet drift inden fyringssæsonen 2018.

Renova har haft absorptionsvarmepumper siden 1984, og var blandt de første i Europa. Thermax varmepumperne skal afløse deres gamle Sanyo varmepumper som nu efter godt 30 års drift er klar til udskiftning.

 

Egedal Fjernvarme

Egedal Fjernvarme har købt en ny fliskedel af Euro Therm A/S, hvor SEG har leveret kølemaskinen marts 2018. Forventet drift inden fyringssæsonen.