Thisted Fjernvarme

RØGGASKONDENSERING på HALM

Formål: Forbedret effektivitet på halmkedel

Thisted har i 2019 fået leveret en skrubberløsning fra SEG A/S. Til dette projekt har SEG A/S leveret en absorptionsvarmepumpe.

Varmepumpens køleside leverer koldt vand til røggasskrubberen, som reducerer skorstenstemperaturen til omkring 25°C, og derved genvinder hovedparten af energien i røggasserne.

Drivenergien er 115°C hedtvand fra fliskedlen.

SEG’s rolle i projektet har været design, levering og idriftsætning af varmepumperne.

2021 ÅBYBRO FJERNVARME

SEGFLu® Røggaskondenseringsløsning fra SEG A/S giver Åbybro Fjernvarme en kedelvirkningsgrad på 116%

SEG A/S har leveret et komplet røggaskondenseringsanlæg til en 12MW flis kedel hos Åbybro Fjernvarme. Anlægget har opfyldt alle forventninger, og giver en kedelvirkningsgrad på 116% (målt over tre måneder) ved fyring med vådt flis med 45% vandindhold.

Torben Stenbroen, Driftsleder på Åbybro Fjernvarme siger om projektet:

”Vi er meget tilfredse med samarbejdet og løsningen fra SEG. Skrubberen fylder under halvdelen af den plads en konventionel vådskrubber fylder, og er derfor lettere at implementere på det eksisterende varmeværk. Vores er monteret direkte på røgrøret oppe under loftet og tager dermed ikke gulvplads.

Samtidig har den samlede business case været meget positiv, hvilket også blev tydeligt i forbindelse med den udførte udbudsproces, hvor SEG’s løsning viste sig at være lettest på montage og billigst på pris.

Vi har haft et godt samarbejde med SEG i projektet, hvor hvert bump på vejen er blevet løst, så alle er tilfredse. Det er tydeligt at mærke at SEG har mange års erfaring i varmepumpeanlæg og med deres forholdsvis lille organisation er der ikke langt fra tanke til handling.”

SEG’s Scope

 • Termodynamiske beregninger
 • Mekanisk design
 • Fremstilling
 • Installation
 • Idriftsættelse
 • Anlæggets indhold
 • Vådskrubber til røggaskondensering (SEGFlu® FGS2 – 1500)
 • Varmepumpe (Thermax TAC L5 E6)
 • Skrubberpumpe
 • Pumpe for hedtvand
 • Ventil for hedtvand
 • Rørføring for hedtvand, skrubberkreds og fjernvarmevand

Har du lyst til at vide mere om røggaskondensering på halm- og flisfyr, så kontakt Morten Pipper på 26819381 eller morten.pipper@segenergy.dk

2021 Hashøj Fjernvarme

Røggaskondensering

SEG A/S har i samarbejde med Eurotherm leveret et komplet røggaskondenseringsanlæg til en 2MW flis kedel hos Hashøj Fjernvarme.

Anlægget har opfyldt alle forventninger, og er afleveret endeligt til kunden i 2022.

SEG’s Scope

 • Termodynamiske beregninger
 • Mekanisk design
 • Fremstilling
 • Installation
 • Idriftsættelse
 • Anlæggets indhold
 • 2 stk vådskrubber til røggaskondensering (SEGFlu® FGS2)
 • Rørføring og instrumentering

2019 Hammel Fjernvarme

Røggaskondensering på 12 MW halmfyr

Formål: Forbedret effektivitet på fliskedel

Hammel fjernvarme har i 2020 fået leveret et komplet røggaskondenseringsanlæg, hvor SEG har stået for design, levering og idriftsætning af følgende udstyr:

 • 2 styk SEGFlu® røggasskrubbere
 • 2 stk Desmi Skrubberpumper
 • 1 stk Thermax AHP på 1 MW

Udover køling på røggas med en Thermax varmepumpe, er der også tilsluttet en kompressorvarmepumpe, som køler røggassen yderligere ned til omkring 15 grader.

Alt i alt en super effektiv løsning.

2019 THISTED VARMEFORSYNING

Røggaskondensering på 12 MW halmfyr

Formål: Forbedret effektivitet på halmkedel

Thisted har i 2019 fået leveret en skrubberløsning fra SEG A/S til røggaskondensering på deres 12 MW halmfyr.

Anlægget består af:

 • Ny skorsten med glasfiberkerne
 • Quench for køling af røggasser før skrubber
 • SEGFlu® 2500 til afkøling af røggasser
 • Someflu skrubberpumpe i kunststof
 • Sondex varmeveklser med SMO254 plader
 • SEGFlu® BIO renseanlæg for kondensatbehandling med hydratkalk
 • Opstilling og indkøring af anlægget.

2019 THISTED VARMEFORSYNING

4.8 MW varmepumpe

SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat 1 stk. hedtvanddsrevet absorptionsvarmepumpe med en total køleeffekt på 4.8 MW.

Drivvarmen leveres fra halmfyr og affaldsforbrændingsanlæg.

Varmepumpens køleside leverer køling til geotermi-kredsen, som forsyner Thisted Varmeforsynings kunder med ”gratis” varme hentet fra en dybde på 1200 meter under Thisted.

Translate »

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os