Velux A/S

Projektets formål og virkemåde: At levere komfort- og serverrumskøling til Velux’s kontofaciliteter. Absorptionskølemaskinens chilled water kreds producerer koldt vand ned til omkring 14°C, som veksles med komfortkølingskredsen. Den optagede varme fra komfortkølingskredsen ledes tilbage til kølemaskinens fordamper, som derved overfører energien til kølemaskinens absorber. Absorberen og kondensatoren er normalt forbundet i serie, men Velux kan …

Velux A/S Læs mere »