SEG A/S

2011

Gråsten Fjernvarme

Projektets formål og virkemåde: At afkøle fremløbstemperaturen på vandet til fjernvarmeværkets solfangeranlæg installeret i 2012 og derved øge solfangernes virkningsgrad. Absorptionsvarmepumpen kan yde 700 kW. Effektivt solfangerareal på 19.024 m2 med en forventet årsproduktion på 9.700 MWh. Absorptionsvarmepumpens chilled water kreds producerer koldt vand ned til omkring 13°C, som bruges til at veksle med solfangerkredsen. …

Gråsten Fjernvarme Læs mere »

Hillerød Forsyning

Projektets formål og virkemåde: I forbindelse med opførelsen af et nyt flisfyret anlæg i 2011 skulle SEG A/S levere en absorptionskølemaskine. Formålet var at opnå en bedre afkøling af røggassen fra værkets flisanlæg og derved få en øget virkningsgrad. Vha. absorptionskølemaskinen og tilhørende skrubbersystem er røggastemperaturen i dag omkring 35°C. Køleeffekt er på 500 kW. …

Hillerød Forsyning Læs mere »