SEG A/S

2012

Hurup Fjernvarme a.m.b.a

Projektets formål og virkemåde: At forbedre afkølingen af røggassen fra værkets flisanlæg og derved forøge anlæggets virkningsgrad. Vha. absorptionskølemaskinen og tilhørende skrubbersystem er røggastemperaturen faldet fra ca. 42° ned til omkring 20 °C, svarende til en køleeffekt på 450 kW. Fliskedlens virkningsgrad er steget fra ca. 110% til 117%. Absorptionskølemaskinens chilled water kreds er udført …

Hurup Fjernvarme a.m.b.a Læs mere »

Tarm Varmeværk a.m.b.a

Projektets formål og virkemåde: At forbedre afkølingen af røggassen fra værkets flisanlæg og derved forøge anlæggets virkningsgrad. Vha. absorptionskølemaskinen og tilhørende skrubbersystem er røggastemperaturen faldet fra ca. 50° ned til omkring 20 °C, svarende til en køleeffekt på 1 MW. Fliskedlens virkningsgrad er steget fra ca. 103% til 111%. Absorptionskølemaskinens chilled water kreds er udført …

Tarm Varmeværk a.m.b.a Læs mere »