SEG A/S

2014

Wattens Papirfabrik Østrig

Formål: Forbedret virkningsgrad på kedel SEG har leveret og idriftsat en dampdrevet single effekt absorptionsvarmepumpe af typen SS50AP til Wattens papirfabrik. Varmepumpen har til formål at køle på røggassen således røggastemperaturen sænkes til 38°C fra førhen 65°C+. Drivmidlet til varmepumpen er damp ved 10 bar(g) og køleydelsen er designet til 1,8 MW.

HURUP FJERNVARME 2 – RØGGASKONDENSERING

Formål: Forbedret virkningsgrad på fliskedel til fjernvarmevand SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat en ny LT16 absorptionskølemaskine med en køleeffekt på 480 kW. Det er fliskedlen på Nygade. Kølemaskinen installeres for at køle på røggassen og forøge virkningsgraden. Ved at installere den nye kølemaskine forventes det at den totale virkningsgrad stiger til 118,6 %. …

HURUP FJERNVARME 2 – RØGGASKONDENSERING Læs mere »