SEG A/S

2015

Ry Varmeværk a.m.b.a

Formål: Forbedret virkningsgrad på fliskedel til fjernvarmevand SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat en ny LT16C absorptionskølemaskine med en køleeffekt på 430 kW. Fliskedlen leverer drivvarme til kølemaskinens generator ved en temperatur på omkring 100°C. Scrubbberkredsløbet fra røgvasker 2 ledes direkte gennem kølemaskines fordamperkreds, hvor scrubbervandet køles ned til omkring 26°C. Kølemaskinens fordamperrør, endeplader …

Ry Varmeværk a.m.b.a Læs mere »

Vestervig Fjernvarme

Formål: Forbedret virkningsgrad på fliskedel Med dette projekt har SEG A/S designet, leveret og idriftsat en turn-key løsning bestående af: Røggasscrubber for køling af røggasser til omkring 15°C.Thermax LT10C absorptionsvarmepumpe med en køleffekt på 300 kWRørtilslutninger og pumperFliskedlen leverer drivvarme til kølemaskinens generator ved en temperatur på omkring 114°C. Scrubbberkredsløbet fra røgvaskeren ledes direkte gennem …

Vestervig Fjernvarme Læs mere »

Sæby Varmeværk a.m.b.a

Formål: Forbedret virkningsgrad på gasmotoranlæg SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat en HS80 DP hedtvandsdrevet absorptionsvarmepumpe med en køleeffekt på 3,3 MW. Køleeffekten bliver brugt til at køle røggasserne på deres to gasmotorer, før røggasserne ledes i skorstenen. To hedtvandsvekslere, hvor gasmotorens udstødningsgasser veksles med vand, opvarmer drivenergien til varmepumpens generator til 150°C. Varmepumpen …

Sæby Varmeværk a.m.b.a Læs mere »

HKV Horsens

Formål: Forbedret virkningsgrad på affaldskedel til fjernvarme SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat en SS80 AP dampdrevet absorptionsvarmepumpe med en køleeffekt på 3,3 MW. Køleeffekten bliver brugt til at køle røggassen på deres affaldsforbrændingsanlæg, som førhen blev ledt i skorstenen med 145°C, men nu køles ned til omkring 25°C. Dette har bevirket at varmeudnyttelsen …

HKV Horsens Læs mere »