Fjernvarmen Fyn

Formål: Forbedret virkningsgrad på kedelanlæg ved røggaskondensering. SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat to stk. dampdrevne absorptionsvarmepumper med en total køleeffekt på 9 MW. 3 affaldskedler leverer drivvarme damp til varmepumperens generator, hvor drifttrykket er 5 bar(g). Fordamperkredsen fra varmepumperne producerer koldt vand ned til omkring 20°C, som ledes gennem røggaskondenseringsanlægget leveret af det …

Fjernvarmen Fyn Læs mere »