SEG A/S

2019

2019 THISTED VARMEFORSYNING – 4.8 MW varmepumpe

4.8 MW varmepumpe SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat 1 stk. hedtvanddsrevet absorptionsvarmepumpe med en total køleeffekt på 4.8 MW. Drivvarmen leveres fra halmfyr og affaldsforbrændingsanlæg. Varmepumpens køleside leverer køling til geotermi-kredsen, som forsyner Thisted Varmeforsynings kunder med ”gratis” varme hentet fra en dybde på 1200 meter under Thisted.

2019 Hammel Fjernvarme

Røggaskondensering på 12 MW halmfyr Formål: Forbedret effektivitet på fliskedel Hammel fjernvarme har i 2020 fået leveret et komplet røggaskondenseringsanlæg, hvor SEG har stået for design, levering og idriftsætning af følgende udstyr: Udover køling på røggas med en Thermax varmepumpe, er der også tilsluttet en kompressorvarmepumpe, som køler røggassen yderligere ned til omkring 15 grader. …

2019 Hammel Fjernvarme Læs mere »

Thisted Fjernvarme

RØGGASKONDENSERING på HALM Formål: Forbedret effektivitet på halmkedel Thisted har i 2019 fået leveret en skrubberløsning fra SEG A/S. Til dette projekt har SEG A/S leveret en absorptionsvarmepumpe. Varmepumpens køleside leverer koldt vand til røggasskrubberen, som reducerer skorstenstemperaturen til omkring 25°C, og derved genvinder hovedparten af energien i røggasserne. Drivenergien er 115°C hedtvand fra fliskedlen. …

Thisted Fjernvarme Læs mere »