2021 Vestervig Fjernvarme

1.2 MW CO2 luft-vand varmepumpe giver Vestervig Fjernvarme flere strenge at spille på.

En 1.2 MW luft-vand varmepumpe i kombination med en 2.000 m3 akkumuleringstank blev i 2021 projekteret, opstillet og indkørt hos Vestervig Fjernvarme.

Fenagy har leveret varmepumpen inklusive fordampere og stativ til anlægget.

Styringsmæssigt er der lavet en simpel kommunikation med det eksisterende SRO-anlæg, og derudover er der samarbejde med el-grossist, hvor man på daglig basis melder ind i el-markedet for at opnå gunstige varmeproduktionspriser.

Anlægget har overgået forventningerne til kapacitet og COP under stort set alle driftsforhold, og afrimning er blevet optimeret, så det fungerer uden at vi overhovedet tænker på det.

Vestervig har ydermere valgt at tegne en udvidet serviceaftale på anlægget. Det blev valgt, da der var tale om en af de allerførste maskiner fra FENAGY, og man gerne vil have forudsigelighed på service og vedligehold.

For driftsleder Preben Bjerre har det været et godt og spændende forløb: ”Vi er godt tilfredse med råd- og vejledning fra SEG og med vores valg af Fenagy som leverandør af varmepumpen. Dertil er vi meget glade for den nye akkumuleringstank, som giver os en meget bedre driftsplanlægning på anlægget”.

2021 ÅBYBRO FJERNVARME

2021 ÅBYBRO FJERNVARME

SEGFLu® Røggaskondenseringsløsning fra SEG A/S giver Åbybro Fjernvarme en kedelvirkningsgrad på 116%

SEG A/S har leveret et komplet røggaskondenseringsanlæg til en 12MW flis kedel hos Åbybro Fjernvarme. Anlægget har opfyldt alle forventninger, og giver en kedelvirkningsgrad på 116% (målt over tre måneder) ved fyring med vådt flis med 45% vandindhold.

Torben Stenbroen, Driftsleder på Åbybro Fjernvarme siger om projektet:

”Vi er meget tilfredse med samarbejdet og løsningen fra SEG. Skrubberen fylder under halvdelen af den plads en konventionel vådskrubber fylder, og er derfor lettere at implementere på det eksisterende varmeværk. Vores er monteret direkte på røgrøret oppe under loftet og tager dermed ikke gulvplads.

Samtidig har den samlede business case været meget positiv, hvilket også blev tydeligt i forbindelse med den udførte udbudsproces, hvor SEG’s løsning viste sig at være lettest på montage og billigst på pris.

Vi har haft et godt samarbejde med SEG i projektet, hvor hvert bump på vejen er blevet løst, så alle er tilfredse. Det er tydeligt at mærke at SEG har mange års erfaring i varmepumpeanlæg og med deres forholdsvis lille organisation er der ikke langt fra tanke til handling.”

SEG’s Scope

 • Termodynamiske beregninger
 • Mekanisk design
 • Fremstilling
 • Installation
 • Idriftsættelse
 • Anlæggets indhold
 • Vådskrubber til røggaskondensering (SEGFlu® FGS2 – 1500)
 • Varmepumpe (Thermax TAC L5 E6)
 • Skrubberpumpe
 • Pumpe for hedtvand
 • Ventil for hedtvand
 • Rørføring for hedtvand, skrubberkreds og fjernvarmevand

Har du lyst til at vide mere om røggaskondensering på halm- og flisfyr, så kontakt Morten Pipper på 26819381 eller morten.pipper@segenergy.dk

2021 Hashøj Fjernvarme

2021 Hashøj Fjernvarme

Røggaskondensering

SEG A/S har i samarbejde med Eurotherm leveret et komplet røggaskondenseringsanlæg til en 2MW flis kedel hos Hashøj Fjernvarme.

Anlægget har opfyldt alle forventninger, og er afleveret endeligt til kunden i 2022.

SEG’s Scope

 • Termodynamiske beregninger
 • Mekanisk design
 • Fremstilling
 • Installation
 • Idriftsættelse
 • Anlæggets indhold
 • 2 stk vådskrubber til røggaskondensering (SEGFlu® FGS2)
 • Rørføring og instrumentering
Translate »

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os