SEG A/S

HKV Horsens

Formål: Forbedret virkningsgrad på affaldskedel til fjernvarme

SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat en SS80 AP dampdrevet absorptionsvarmepumpe med en køleeffekt på 3,3 MW. Køleeffekten bliver brugt til at køle røggassen på deres affaldsforbrændingsanlæg, som førhen blev ledt i skorstenen med 145°C, men nu køles ned til omkring 25°C. Dette har bevirket at varmeudnyttelsen er steget fra 85% til 100%.