SEG A/S

Hofor amagerværket – Geotermianlæg

At producere fjernvarmevand med en fremløbstemperatur på omkring 85°C. Hovedkomponenterne i anlægget består af 2 geotermiboringer i en dybde på ca. 2,6 kilometer, hvor temperaturen er omkring 73 °C. 3 stk. Thermax G119 absorptionsvarmepumper koblet i serie, som tilsammen har en køleydelse på 10 MW.

Ved at koble absorptionsvarmepumper i serie er det muligt at lave et større temperaturspænd, hvor hver varmepumpe løfter/sænker temperaturen sin del. Dette giver mulighed for at producere kold fjernvarmevand ned omkring 15°C, som veksles med geotermivand, samt løfte fjernvarmevandet op til omkring 85°C.

SEG A/S rolle:

At levere, installere og idriftsætte absorptionsvarmepumperne samt at undervise driftspersonalet i brug af maskinerne.

Beskrivelse af projektets indhold:

Absorptionsvarmepumper er bestående af følgende områder;

  • Projektering samt energiberegninger for absorptionsvarmepumpen.
  • Absorptionsvarmepumpen med tilførende komponenter
  • 3 stk. Thermax absorptionsvarmepumper af typen G119, dimensioneret til at yde 10 MW køl tilsammen.