SEG A/S

HOFOR Fjernkøling A/S København

Projektets formål og virkemåde:

At producere fjernkøling (koldt vand) til virksomheder omkring Kongens Nytorv. Kølecentralen på Adelgade har en kølekapacitet på ca. 18 MW, hvor mulighederne er frikøling (direkte køling ved brug af havvand), absorptionskøling (overskudsvarme fra Amagerværket) og endelig kompressorkøling. Absorptionsvarmepumpen installeret på Adelgade har en køleeffekt på 3,4 MW.

Absorptionsvarmepumpens chilled water kreds producerer koldt vand ned til omkring 5°C. Fordamperen i chilled water kredsen er direkte koblet med fjernkølingsnettet. Det opvarmede retur-fjernkølingsvand ledes tilbage til absorptionsvarmepumpens fordamper, som overfører energien til varmepumpens absorber. Absorberen er gennemløbet af havvand, som i serie med varmepumpens kondensator afkaster varmen ud i havet. Varmepumpens absorber og kondensator er med titanrør for at modstå havvand. Varmepumpens drivmiddel er damp ved 8 bar, hvilket betyder at elforbruget for sådan en maskine er minimal.

SEG A/S rolle:

At levere, installere og idriftsætte en absorptionsvarmepumpe til kunden HORFOR samt at undervise driftspersonalet i brug af maskinen.

COWI var rådgiver på opgaven.

Beskrivelse af projektets indhold:

Absorptionsvarmepumpen er bestående af følgende områder;

  • Projektering samt energiberegninger for absorptionsvarmepumpen.
  • Absorptionsvarmepumpen med tilhørende komponenter.
    • Et styk Thermax absorptionsvarmepumpe af typen SD 70B CX, dimensioneret til at yde 3,4 MW køl.