SEG A/S

HURUP FJERNVARME 2 – RØGGASKONDENSERING

Formål: Forbedret virkningsgrad på fliskedel til fjernvarmevand

SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat en ny LT16 absorptionskølemaskine med en køleeffekt på 480 kW. Det er fliskedlen på Nygade. Kølemaskinen installeres for at køle på røggassen og forøge virkningsgraden. Ved at installere den nye kølemaskine forventes det at den totale virkningsgrad stiger til 118,6 %. Kølemaskinen har været i drift siden oktober måned 2014. Værket på Erhvervsvej fik i øvrigt installeret en LT14 kølemaskine i 2012.