SEG A/S

KARA/NOVEREN I/S

Projektets formål og virkemåde:

At levere komfortkøling til det nye kraftvarmeanlæg – Energitårnet. Komfortkøling til ventilationsanlægget samt serverrum.

Absorptionskølemaskinens chilled water kreds producerer koldt vand ned til omkring 10°C, som veksles med komfortkølingskredsen. Det optagede varme fra komfortkølingskredsen ledes tilbage til kølemaskinens fordamper, som derved overfører energien til kølemaskinens absorber. Absorberen er gennemløbet af cooling water kredsen, som leder energi op til taget, hvor energi bliver afkastet i tørkølerne. Kølemaskinens drivmiddel er fjernvarmevand omkring 100°C, hvilket betyder at elforbruget for sådan en maskine er minimal.

SEG A/S rolle:

At levere, installere og idriftsætte et komplet absorptionskøleanlæg samt at undervise driftspersonalet i brug af maskinen.

SEG A/S var underleverandør til Martin GmbH (München, Tyskland), som var en af entreprenørerne til slutkunden Kara/Noveren.

Beskrivelse af projektets indhold:

Absorptionskøleanlægget var bestående af følgende områder;

 • Projektering samt energiberegninger for absorptionskøleanlægget.
 • Absorptionskølemaskinen med tilhørende komponenter.
  • Et styk Thermax absorptionskølemaskine af typen LT16 C, dimensioneret til at yde 0,5 MW køl.
 • Tørkølere på taget.
  • 20 styk ventilatorer, som afkaster den optagede energi fra komfortkølekredsen.
 • Rørforbindelser, pumper og ventiler m.m.
  • Dimensionering af rør, pumper og ventiler til kølemaskinens generator-, kondensator, absorber- og fordamperkreds samt rørforbindelser til tørkølerne på taget.
 • El, programmering og styring.
  • Udarbejdelse af absorptionskøleanlæggets styring og opkobling til kraftvarmeværkets kontrolrum samt tilhørende el-tilslutninger.
 • Udarbejdelse af slutdokumentation