SEG A/S

Lemvig Fjernvarme

Formål: Forbedret virkningsgrad på fliskedel gennem kondensering

SEG A/S har i november 2016 leveret, installeret og idriftsat en ny 5G3MC absorptionsvarmepumpe med en køleeffekt på 900 kW. På varmepumpens køleside leveres koldt vand til røggasskrubberen, som nedkøler skorstenstemperaturen til tæt på 18°C, og dermed optager og genvinder kondenseringsvarmen fra røggasserne. Denne genvundne energi afleveres tilbage i fjernvarmevandet på kondenser og absorbersiden, og derved forvarmes fjernvarmereturvandet før det går ind i kedlerne. Derved hæves den samlede effekt på kedlen.

Drivenergien til varmepumpens generator leveres af fliskedlen ved en temperatur på omkring 115°C.

Kølemaskinens fordamperrør, endeplader og vendekamre er udført i rustfrit stål for at modstå påvirkningerne fra skrubbervandet.

Designet på denne type Thermax varmepumpe er anderledes end på dem hidtil leveret. Maskinen er blevet mere kompakt med dens firkantede former. Det er fortsat en “single effect”-drevet generator, men underdelens fordamper er delt i to kamre kaldet “twin design”. Designet gør at fordamperne kan have forskellige temperaturniveauer og derved køle vandet ned i to trin. Hermed kan den højeste koncentration på saltopløsningen fra den varmeste generator køle udgangen på lavtemperaturfordamperen bedre.

Ønsker du at læse mere om det nye design, findes der information her: