Igangværende projekter

HAMMEL FJERNVARME AFFALDSFORBRÆNDING

Projektets formål: Etablering af røggasskrubber og absorptionsvarmepumpe

Hammel Fjernvarme har besluttet at etablere yderligere røggaskøling på deres flisfyrede kedel. På anlægget er i forvejen installeret en skrubber, som køler røggasserne til omkring 43°C.
Med det nye projekt installeres endnu en røggasskrubber, som køler røggassen yderligere, ned til 25°C

Den varme, som afsættes i skrubbervandet køles med en Thermax Absorptionsvarmepumpe THP LT5. Den genvundne energi afleveres i kondenser og absorberkredsen over til returvandet fra fjernvarmen, som forvarmes inden det afleveres til fliskedlerne. Derved forøges kedlernes effekt betydeligt, og der spares cirka 1100 tons flis/år

SEG A/S rolle:
At designe, levere, installere og idriftsætte absorptionspumpe og røggasskrubber

Beskrivelse af projektets indhold:

 • Projektering samt energiberegninger for absorptionsvarmepumpen og røggasskrubberen
 • Levering og installation af varmepumpe og skrubberanlæg
 • Levering og installation finder sted medio 2020.

RENOVA Affaldsforbrænding – fase II, Göteborg

Projektets formål: Udskiftning af 13MW varmepumper på affaldsforbrænding

Renova fik som nogle af de første i Europa installeret absorptionsvarmepumper i 1984. Efter knap 35 års kontinuert drift, er de oprindelige Sanyo varmepumper blevet udskiftet med 2 styk Thermax absorptionsvarmepumper med en samlet køleffekt på 13MW.

Varmepumpens køleside leverer koldt vand til røggasskrubberen, som reducerer skorstenstemperaturen til omkring 25°C, og derved genvinder hovedparten af energien i røggasserne.

Den genvundne energi afleveres i kondenser og absorberkredsen over til returvandet fra fjernvarmen, som forvarmes inden det afleveres til affaldsforbrændingskedlerne. Derved forøges kedlernes effekt betydeligt.


SEG A/S rolle:

At levere, installere og idriftsætte 2 styk absorptionsvarmepumper

 

Beskrivelse af projektets indhold:

 • Projektering samt energiberegninger for absorptionsvarmepumpen.
 • Levering af 2 styk Thermax absorptionsvarmepumper
 • Installation, svejsning, isolering og certificering af trykanlæg
 • Idriftsættelse og aflevering

Dette projekt er fase II i en renovering af Renova’s varmepumpeinstallation, hvor fase I blev gennemført i 2018.

TORUN – Geotermianlæg

Projektets formål: Udnyttelse af geotermiske energiforekomster

I visse egne af Polen er der en rigelig forekomst af let tilgængelig geotermisk varme. I dette projekt udnyttes den geotermiske varme blandt andet ved implementering af 2 styk absorptionsvarmepumper.

Geotermivand ved en temperatur på omkring 40°C pumpes op fra undergrunden. Varmepumpen fra SEG A/S hjælper med at flytte varmen fra geotermivandet over i fjernvarmenettet.

På kølesiden af varmepumpen sker en nedkøling af det underjordiske geotermivand.

Den varme, som herved udvindes afleveres på varmepumpens kondenser og absorberkreds over i fjernvarmevandet, som opvarmes til 90 °C

Drivenergien til varmepumpen leveres af en kedel i form af hedtvand ved 170 °C.


SEG A/S rolle:

At levere, installere og idriftsætte 2 styk absorptionsvarmepumper.

Beskrivelse af projektets indhold:

 • Projektering samt energiberegninger for absorptionsvarmepumpen.
 • Levering af 2 styk Thermax absorptionsvarmepumper
 • Installation, svejsning, og certificering af trykanlæg
 • Idriftsættelse og aflevering

Thisted Varmeforsyning- Røggaskondensering og kondensatbehandling

Projektets formål: Turn-key løsning for øget kapacitet og virkningsgrad på eksisterende halmfyret anlæg.

Thisted Varmeforsyning har gennem en årrække drevet et halmfyringsanlæg på 10MW. Anlæggets opgave er at forsyne Thisteds varmekunder med fjernvarme.

I 2019 er det blevet besluttet at implementere røggaskondensering på kedlen med det formå at opnå en forbedret virkningsgrad og forøget kapacitet på kedlen.

SEG A/S rolle: At projektere, levere, installere og idriftsætte hele røggaskondenseringsanlægget, inklusive skrubbere, neutraliseringsanlæg for kondensat m.m.

Beskrivelse af projektets indhold:

 • Projektering af ny løsning
  • Energiberegninger for skrubbere og varmevekslere
  • Dimensionering af pumper, ventiler og rørføring
  • 3D design af fremtidig rørføring og anlæg
  • Tidsplan og budgetter
 • Levering af
  • Rørføring mellem eksisterende røggasblæser og skorsten
  • Quench for nedkøling af røggasser
  • Røggasskrubber – SEG-FGS 02 – 1400
  • Varmeveksler, pumper og rørføring
  • Skorsten med glasfiberkerne
  • Neutraliseringsanlæg – SEG – FCS – 2000
  • PLC og styretavle
 • Installation, af ovenstående udstyr
 • Idriftsættelse og aflevering
 • Dokumentation

Anlægget forventes idriftsat oktober 2019.