Betydeligt øget energiudnyttelsen i et ton affald

Øget energiudnyttelse gjort blandt andet vha. absorptionsvarmepumpe leveret af SEG A/S. Læs indlæg i Ingenøren herunder af Niels Haugaard Hammel Fjernvarme   For at læse mere om SEG’s projekt i Hammel tryk på linket herunder; Case Hammel...

Servicekontrakt

Da SEG A/S for mange år siden startede med at sælge absorptionsmaskiner var der tale om en niche med kun ganske få absorptionsmaskiner installeret på landsplan. Gennem årene er der imidlertid blevet installeret flere og flere absorptionsmaskiner, og vi føler nu, at...

WKK op biogas

WKK op biogas Apeldoorn, 31. januar 2012 Røggaskondensation med absorptionsvarmepumpe – Kraftvarmeværk Bjerringbro, Danmark.   Oplæg i Hollandske Apeldoorn om biomasse i krafvarmeanlæg. Workshop...

Euro Therm A/S ERFA-gruppe

Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011. Erfaringer med absorptionsvarmepumper og absorptionskøleanlæg, teknologi og produktprogram v/Lars Toft Hansen, SEG A/S Euro Therm A/S...