SEG A/S

Sæby Varmeværk a.m.b.a

Formål: Forbedret virkningsgrad på gasmotoranlæg

SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat en HS80 DP hedtvandsdrevet absorptionsvarmepumpe med en køleeffekt på 3,3 MW. Køleeffekten bliver brugt til at køle røggasserne på deres to gasmotorer, før røggasserne ledes i skorstenen.

To hedtvandsvekslere, hvor gasmotorens udstødningsgasser veksles med vand, opvarmer drivenergien til varmepumpens generator til 150°C.

Varmepumpen producerer afkølet vand omkring 16°C til røggaskøling samt fjernvarmevand med en udgangstemperatur på 76°C.