SEG A/S

SEGFlu BIO

SEGFLu BIO er udviklet  til rensning af kondensat fra biomassekedler og affaldsforbrændingsanlæg. Det er et kompakt, effektiv renseanlæg som yder effektiv rensning for

 • Partikler og urenheder
 • Tungmetaller
 • pH justering
 • PAH

Slamfasen kan behandles i henhold til kundens ønske og kan

 • Returneres til forbrændingsprocessen
 • Sprøjtes ind i bund asken
 • Opsamles i bigbags til deponi

Unikke features:

 • Lavt kemikalieforbrug
 • Fuldautomatisk drift
 • Datalogning af mængde, pH og temperatur
 • Alle ¨våde¨ dele fremstillet i plast/glasfiber
 
 
 

SEGFlu ULTRA – Ultrafiltrering

Med ultrafiltrering (membranfiltrering) kan kodensat og spildevand  renses så effektivt, at vandet opnår samme kvalitet som postevand.

Dermed kan man anvende kondensat i spædevandsanlægget.

Og det kan der være SUPER god økonomi i, da omkostningerne på at rense er meget lavere end prisen på postevand/afledning.

Så der er god økonomi at hælde kondensatet i ledningsnettet fremfor i kloakken.

Unikke features:

 • Fuldautomatisk drift
 • Lavt elforbrug per m3 renset kondensat
 • Store besparelser på vandforbrug