SEG A/S

Sydlangeland Fjernvarme a.m.b.a

Projektets formål og virkemåde:

At afkøle fremløbstemperaturen på vandet til fjernvarmeværkets nye solfangeranlæg og derved øge solfangernes virkningsgrad. Absorptionskølemaskinen kan yde 500 kW. Effektivt solfangerareal på 12.500 m2 med en forventet årsproduktion på 7.500 MWh.

Absorptionskølemaskinens chilled water kreds producerer koldt vand ned til omkring 15°C, som veksles med solfangerkredsen. Der optages energi fra fremløbsvandet til solfangerkredsen, som ledes tilbage til kølemaskinens fordamper, der derved overfører energien til kølemaskinens absorber. Absorberen er gennemløbet af retur-fjernvarmevand, som i serie med kølemaskinens kondensator, afleverer opvarmet fjernvarmevand på omkring 50°C. Derved flyttes varme fra fremløbsvandet til solfangerkredsen over i fjernvarmen, således virkningsgraden forbedres for solfanger, samtidig med varmen udnyttes i fjernvarmenettet. Kølemaskinens drivmiddel er fjernvarmevand omkring 95°C, hvilket betyder at elforbruget for sådan en maskine er minimal.

SEG A/S rolle:

At levere, installere og idriftsætte en absorptionskølemaskine til kunden Sydlangeland Fjernvarme samt at undervise driftspersonalet i brug af maskinen.

Rambøll var med som rådgiver på opgaven.

Beskrivelse af projektets indhold:

Absorptionskøleanlægget er bestående af følgende områder;

  • Projektering samt energiberegninger for absorptionskølemaskinen.
  • Absorptionskølemaskinen med tilhørende komponenter.
    • Et styk Thermax absorptionskølemaskine af typen 5G3M C, dimensioneret til at yde 0,5 MW køl.