SEG A/S

Thermax Absorptionschillere

SEG har leveret en lang perlerække af køleanlæg baseret på Thermax Absortionsteknologi.

Absorptionskølere er oplagte i forbindelse med procesindustri, hvor man har noget overskudsvarme og et kølebehov .

Og  i forbindelse med fjernkøleanlæg i samdrift med affaldsforbrænding eller anden termisk proces