SEG A/S

Thermax Absorptionsvarmepumper og -chillers

Vi har over de sidste 20 år perfektioneret varmegenvinding og proces-/komfortkøling med Thermax Absorptionsvarmepumper i området fra 500kW til 80MW.

Med absorptionskøling kan vi genvinde varme fra røggasser, procesvand, spildevand, geotermiske kilder og meget mere.

Derved kan vi opnå store reduktioner i energiforbrug og CO2 udledning og understøtte fremtidens grønne energiprodukiton

Typiske applikationer:

 • Røggaskondensering på biomassekedler
 • Røggaskondensering på gasmotorer
 • Køling af geotermivand –> Fjernvarme
 • Køling på procesudstyr med udnyttelse af overskudsvarme

Unikke Features ved Thermax design

 • Effektområde: op til 10MW Output per maskine
 • Automatisk de-krystallisationskredsløb
 • Alle Thermax maskiner er udstyret med Siemens S7 PLC med touchskærm,  brugervenlig grænseflade og datalogning.
 • Alle maskiner udstyres endvidere med eWon fjernovervågning.

Stort spænd i effekt og temperaturniveau

 • Serie- eller parallelkobling afhængig af opgaven
 • Største SEG absorptionsvarmepumpe: 80 MW fordelt på 8 maskiner
 • Mindste SEG absorptionsvarmepumpe: 600 kW på en lille maskine

Drivenergi:

 • varmt vand
 • damp
 • Direkte fyret med gas
 • Udstødningsgasser

DOWNLOAD: Brochure for Thermax Hot Water Driven AHP

SEG A/S hjælper dig igennem projektet fra start til slut

 • Kortlægger og beregner potentialet og foreslår den teknisk og kommercielt optimale løsning
 • Står for levering, opstilling og idriftsættelse
 • Udfører service og tilbyder serviceaftaler
 • Vi entrerer med de nødvendige underleverandører

Vi har gennem de sidste 25 år set mange problemstilling og løsninger, og kan  hjælpe dig sikkert gennem dit projekt.