SEG A/S

Velux A/S

Projektets formål og virkemåde:

At levere komfort- og serverrumskøling til Velux’s kontofaciliteter.

Absorptionskølemaskinens chilled water kreds producerer koldt vand ned til omkring 14°C, som veksles med komfortkølingskredsen. Den optagede varme fra komfortkølingskredsen ledes tilbage til kølemaskinens fordamper, som derved overfører energien til kølemaskinens absorber. Absorberen og kondensatoren er normalt forbundet i serie, men Velux kan koble om på rørforbindelserne. I det tilfælde (sommerperioderne), hvor Velux ikke kan aftage varmen til opvarmning af bygningerne eller at temperaturforskellen mellem fordamper og absorber bliver for stor, kan absorbereffekt afkastes i tørkølere i stedet. Derved er det kun kondensatoreffekten man udnytter. I vinterperioderne, når varmebehovet er tilstrækkelig, er kølemaskinen koblet normalt med kondensator og absorber i serie, og begge effekter udnyttes til opvarmning af bygninger og brugsvand. Kølemaskinens drivmiddel er opvarmet vand fra egne gaskedler eller solfangeranlæg, hvilket betyder at elforbruget for sådan en maskine er minimal.

SEG A/S rolle:

At levere, installere og idriftsætte en absorptionskølemaskine samt at undervise driftspersonalet i brug af maskinen.

Beskrivelse af projektets indhold:

Absorptionskøleanlægget er bestående af følgende områder;

  • Projektering samt energiberegninger for absorptionskølemaskinen.
  • Absorptionskølemaskinen med tilhørende komponenter.
    • Et styk Thermax absorptionskølemaskine af typen LT21 C, dimensioneret til at yde 0,5 MW køl.