SEG A/S

Vestervig Fjernvarme

Formål: Forbedret virkningsgrad på fliskedel

Med dette projekt har SEG A/S designet, leveret og idriftsat en turn-key løsning bestående af:

Røggasscrubber for køling af røggasser til omkring 15°C.
Thermax LT10C absorptionsvarmepumpe med en køleffekt på 300 kW
Rørtilslutninger og pumper
Fliskedlen leverer drivvarme til kølemaskinens generator ved en temperatur på omkring 114°C. Scrubbberkredsløbet fra røgvaskeren ledes direkte gennem kølemaskinens fordamperkreds, hvor scrubbervandet køles ned til omkring 12°C. Kølemaskinens fordamperrør, endeplader og vendekamre er udført i rustfrit stål for at modstå påvirkningerne fra scrubbervandet. Skorstenstemperaturen sænkes ned tæt på de 12°C, hvormed kondenseringsvarmen fra røggassen udnyttes til at hæve den totale virkningsgrad på anlægget. Kølemaskinen har været i drift siden juni 2015.