SEG A/S

Wattens Papirfabrik Østrig

Formål: Forbedret virkningsgrad på kedel

SEG har leveret og idriftsat en dampdrevet single effekt absorptionsvarmepumpe af typen SS50AP til Wattens papirfabrik. Varmepumpen har til formål at køle på røggassen således røggastemperaturen sænkes til 38°C fra førhen 65°C+.

Drivmidlet til varmepumpen er damp ved 10 bar(g) og køleydelsen er designet til 1,8 MW.