SEG A/S

2019 THISTED VARMEFORSYNING – 4.8 MW varmepumpe

4.8 MW varmepumpe

SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat 1 stk. hedtvanddsrevet absorptionsvarmepumpe med en total køleeffekt på 4.8 MW.

Drivvarmen leveres fra halmfyr og affaldsforbrændingsanlæg.

Varmepumpens køleside leverer køling til geotermi-kredsen, som forsyner Thisted Varmeforsynings kunder med ”gratis” varme hentet fra en dybde på 1200 meter under Thisted.