SEG A/S

Specielle løsninger

SEG A/S er specialister i at løse specielle opgaver indenfor en lang række procesindustrier. Vores liste over specielle løsninger dækker følgende:

 • Varmegenvinding fra tørrerier
 • Røgrensning og fjernelse af lugtgener
 • Udfældning af tungmetaller fra kondensat
 • Overfladeanlæg til geotermiske anlæg
 • Varmevekslere til aggressive medier
 • Komplekse pumpeopgaver
 • Varmecentraler
 • Bulk- og pulverhåndtering
 • Tanke og siloer
 • Plastrør i alle materialer og dimensioner
 • Røgrør til aggressive medier
 • Anvendelse af overskudsvarme til proceskøling
 • Omrøring og blanding af væsker