SEG A/S

Fritz Egger GmbH & Co. i Østrig

Projektets formål og virkemåde:

At producere koldt procesvand til deres produktion af træprodukter samt røggaskondensering på værkets affaldsforbrænding. Køleeffekt er på 6 MW.

Absorptionsvarmepumpens chilled water kreds producerer afkølet vand. Der optages energi fra proces- og røggaskondenseringen i chilled water kredsen, som ledes tilbage til varmepumpens fordamper. Fordamperen overfører energien til varmepumpens absorber. Absorberen er gennemløbet af retur-fjernvarmevand, som er i serie med varmepumpens kondensator. Kondensatoren og absorberen opvarmer fjernvarmevandet, som tilføres fjernvarmenettet. Varmepumpens drivmiddel er hedtvand omkring 150°C, hvilket betyder at elforbruget for sådan en maskine er minimal.

SEG A/S rolle:

At levere, installere og idriftsætte absorptionsvarmepumpen samt at undervise driftspersonalet i brug af maskinen.

Beskrivelse af projektets indhold:

Absorptionsvarmepumpen er bestående af følgende områder;

  • Projektering samt energiberegninger for absorptionsvarmepumpen.
  • Absorptionsvarmepumpen med tilførende komponenter.
    • Et styk Thermax absorptionsvarmepumpe af typen HS 80B P, dimensioneret til at yde 6 MW køl.