SEG A/S

Gråsten Fjernvarme

Projektets formål og virkemåde:

At afkøle fremløbstemperaturen på vandet til fjernvarmeværkets solfangeranlæg installeret i 2012 og derved øge solfangernes virkningsgrad. Absorptionsvarmepumpen kan yde 700 kW. Effektivt solfangerareal på 19.024 m2 med en forventet årsproduktion på 9.700 MWh.

Absorptionsvarmepumpens chilled water kreds producerer koldt vand ned til omkring 13°C, som bruges til at veksle med solfangerkredsen. Der optages energi fra fremløbsvandet til solfangerkredsen, som ledes tilbage til varmepumpens fordamper, der derved overfører energien til varmepumpens absorber. Absorberen er gennemløbet af retur-fjernvarmevand, som i serie med varmepumpens kondensator afleverer opvarmet fjernvarmevand på omkring 70°C. Derved flyttes varme fra fremløbsvandet til solfangerkredsen over i fjernvarmen, således virkningsgraden forbedres for solfanger, samtidig med at varmen udnyttes i fjernvarmenettet. Varmepumpens drivmiddel er hedt vand omkring 150°C, hvilket betyder at elforbruget for sådan en maskine er minimal.

SEG A/S rolle:

At levere, installere og idriftsætte absorptionsvarmepumpen til kunden Gråsten Fjernvarme samt at undervise driftspersonalet i brug af maskinen.

Rambøll var rådgiver på opgaven.

Beskrivelse af projektets indhold:

Absorptionsvarmepumpen er bestående af følgende områder;

  • Absorptionsvarmepumpen med tilførende komponenter.
    • Et styk Thermax absorptionsvarmepumpe af typen HS 40B TP, dimensioneret til at yde 0,7 MW køl.