SEG A/S

Ry Varmeværk a.m.b.a

Formål: Forbedret virkningsgrad på fliskedel til fjernvarmevand

SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat en ny LT16C absorptionskølemaskine med en køleeffekt på 430 kW. Fliskedlen leverer drivvarme til kølemaskinens generator ved en temperatur på omkring 100°C. Scrubbberkredsløbet fra røgvasker 2 ledes direkte gennem kølemaskines fordamperkreds, hvor scrubbervandet køles ned til omkring 26°C. Kølemaskinens fordamperrør, endeplader og vendekamre er udført i rustfrit stål for at modstå påvirkningerne fra scrubbervandet. Skorstenstemperaturen sænkes ned tæt på de 26°C, hvormed kondenseringsvarmen fra røggassen udnyttes til at hæve den totale virkningsgrad på anlægget. Kølemaskinen har været i drift siden december 2014, hvor projekt blev afsluttet primo 2015.