SEG A/S

Åbybro fjernvarme

SEG A/S har leveret et komplet røggaskondenseringsanlæg til en 12MW flis kedel hos Åbybro Fjernvarme. Anlægget har opfyldt alle forventninger, og giver en kedelvirkningsgrad på 116% (målt over tre måneder) ved fyring med vådt flis med 45% vandindhold.

Torben Stenbroen, Driftsleder på Åbybro Fjernvarme siger om projektet:

”Vi er meget tilfredse med samarbejdet og løsningen fra SEG. Skrubberen fylder under halvdelen af den plads en konventionel vådskrubber fylder, og er derfor lettere at implementere på det eksisterende varmeværk. Vores er monteret direkte på røgrøret oppe under loftet og tager dermed ikke gulvplads.

Samtidig har den samlede business case været meget positiv, hvilket også blev tydeligt i forbindelse med den udførte udbudsproces, hvor SEG’s løsning viste sig at være lettest på montage og billigst på pris.

Vi har haft et godt samarbejde med SEG i projektet, hvor hvert bump på vejen er blevet løst, så alle er tilfredse. Det er tydeligt at mærke at SEG har mange års erfaring i varmepumpeanlæg og med deres forholdsvis lille organisation er der ikke langt fra tanke til handling.”

SEG’s Scope

 • Termodynamiske beregninger
 • Mekanisk design
 • Fremstilling
 • Installation
 • Idriftsættelse
 • Anlæggets indhold
 • Vådskrubber til røggaskondensering (SEGFlu® FGS2 – 1500)
 • Varmepumpe (Thermax TAC L5 E6)
 • Skrubberpumpe
 • Pumpe for hedtvand
 • Ventil for hedtvand
 • Rørføring for hedtvand, skrubberkreds og fjernvarmevand

Har du lyst til at vide mere om røggaskondensering på halm- og flisfyr, så kontakt Morten Pipper på 26819381 eller morten.pipper@segenergy.dk