SEG A/S

Amager bakke ARC

RØGGASKONDENSERING

Formål: Forbedret virkningsgrad på affaldsforbrændingsanlæg til kraftvarme

Som et af Nord Europas største, og sandsynligvis Verdens mest innovative, affaldsforbrændingsanlæg, har ARC naturligvis også implementeret røggaskondensering som et af midlerne til at opnå en ekstra høj virkningsgrad på kedlerne.

Der er tale om en installeret køleeffekt på 32 MW fordelt på 8 Thermax absorptionsvarmepumper. Varmepumperne er arrangeret i to parallelle seriekoblering (2×4), hvorved der opnås den bedste virkningsgrad og højest mulige opvarmning af fjernvarmevandet.

SEG’s rolle har været:

  • Design af varmepumper, driftsmodes og reguleringssløjfer
  • Levering og opstilling af varmepumper.
  • Indkøring og aflevering
  • Varmepumperne blev sat i drift primo 2018.