SEG A/S

Fjernvarmen Fyn

Formål: Forbedret virkningsgrad på kedelanlæg ved røggaskondensering.

SEG A/S har leveret, installeret og idriftsat to stk. dampdrevne absorptionsvarmepumper med en total køleeffekt på 9 MW. 3 affaldskedler leverer drivvarme damp til varmepumperens generator, hvor drifttrykket er 5 bar(g). Fordamperkredsen fra varmepumperne producerer koldt vand ned til omkring 20°C, som ledes gennem røggaskondenseringsanlægget leveret af det svenske firma Radscan. Kondenseringsvarmen fra røggassen udnyttes, som gennem varmepumperne flyttes over i fjernvarmekredsløbet og ud til forbrugerne. Varmeeffekten udgør omkring 22 MW. Varmepumperne har været i drift siden november 2017.