SEG A/S

Hammel Fjernvarme

RØGGASKONDENSERING

Formål: Forbedret virkningsgrad på affaldskedel gennem røggaskondensering

SEG A/S har i november 2016 idriftsat en 5G5NP absorptionsvarmepumpe med en køleffekt på 1MW. På kølesiden leveres koldt vand ved omkring 23°C til røggaskøleren. Varmen, som optages ved denne afkøling leveres ud på varmepumpens kondenser og absorber, og opvarmer fjervarmevandet før kedlen. Drivenergi leveres fra affaldskedlen i form af 112°C hedtvand.

Designet på denne type Thermax varmepumpe er anderledes end dem hidtil leveret. Maskinen er blevet mere kompakt med dens firkantede former. Det er forsat en “single effect”-drevet generator, men underdelens fordamper er delt i to kamre kaldet “twin design”. Designet gør at fordamperne kan have forskellige temperaturniveauer og derved køle vandet ned i to trin. Hermed kan den højeste koncentration på saltopløsningen fra den varmeste generator køle udgangen på lavtemperaturfordamperen bedre.

Ønsker du at læse mere om det nye design, findes der information her: