SEG A/S

Renova Affaldsforbrænding Göteborg

FASE I, GÖTEBORG – RØGGASKONDENSERING

Formål: Udskiftning af 13MW varmepumper på affaldsforbrænding

Renova fik som nogle af de første i Europa, som fik installeret absorptionsvarmepumper i 1984. Efter knap 35 års kontinuert drift, er de oprindelige Sanyo varmepumper blevet udskiftet med 2 styk Thermax absorptionsvarmepumper med en samlet køleffekt på 13MW.

Varmepumpens køleside leverer koldt vand til røggasskrubberen, som reducerer skorstenstemperaturen til omkring 25°C, og derved genvinder hovedparten af energien i røggasserne.

Den genvundne energi afleveres i kondenser og absorberkredsen over til returvandet fra fjernvarmen, som forvarmes inden det afleveres til affaldsforbrændingskedlerne. Derved forøges kedlernes effekt betydeligt.

SEG’s rolle i projektet har været design, levering og idriftsætning af varmepumperne i Göteborg. Pumperne blev sat i drift i juli 2018.

Dette projekt var første fase i en renovering af Renova’s varmepumpeinstallation, og følges op af en fase II af tilsvarende omfang i 2019.